Monthly Archives : Wrzesień 2016

Informacje dotyczące ubezpieczenia uczniów

Opublikowano: Wrzesień 14, 2016

W roku szkolnym 2016/2017 uczniów naszej szkoły ubezpiecza firma T.U. InterRisk Vienna Insurance Group. Zapraszamy do zapoznania się z warunkami ubezpieczenia.

Karta zgłoszenia ucznia na świetlicę szkolną

Opublikowano: Wrzesień 6, 2016

Kartę zgłoszenia ucznia na zajęcia świetlicowe w bieżącym roku szkolnym można pobrać w sekretariacie lub klikając w link zamieszczony poniżej.