Monthly Archives : Luty 2017

Spotkanie w sprawie reformy oświaty

Opublikowano: Luty 16, 2017

Zapraszamy rodziców na spotkanie z przedstawicielami Kuratorium Oświaty w Katowicach, które odbędzie się 23 lutego o 17:00 w Szkole Podstawowej nr 2 w Orzeszu. Omówione zostaną szczegóły związane z wprowadzaniem reformy oświaty w placówkach na terenie Orzesza. Zachęcamy do udziału szczególnie rodziców uczniów obecnej klasy III oraz VI.

Drugi obowiązkowy język nowożytny w szkole podstawowej

Opublikowano: Luty 16, 2017

Informujemy, że od przyszłego roku szkolnego w klasie VII zostanie wprowadzony drugi język nowożytny. Uczniowie tej klasy będą kontynuować naukę języka angielskiego i rozpoczną naukę języka niemieckiego w ramach zajęć obowiązkowych.