Monthly Archives : Grudzień 2017

Wesołych Świąt!

Opublikowano: Grudzień 23, 2017

Nagrody za osiągnięcia sportowe w roku 2017!

Opublikowano: Grudzień 15, 2017

Od 02.01. do 30.01.2018r. w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego Orzesze można składać wnioski o nagrodę sportową za osiągnięcie wysokich wyników sportowych w roku 2017 we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym. Do wniosku należy dołączyć uwierzytelnione kserokopie potwierdzające konkretne osiągnięcia kandydata.