Monthly Archives : Wrzesień 2018

Zgłoszenia na świetlicę szkolną

Opublikowano: Wrzesień 3, 2018

W sekretariacie naszej szkoły można składać deklaracje przyjęcia ucznia na świetlicę.  Prosimy o rzetelne wypełnienie karty zgłoszeniowej. Przypominamy, że pierwszeństwo w korzystaniu ze świetlicy szkolnej mają dzieci, których obydwoje rodzice pracują, uczniowie dojeżdżający autobusem szkolnym oraz dzieci klas młodszych (I-III). Karta zgłoszenia do świetlicy 2018/2019 Jeśli w karcie zgłoszenia do…