Miejski Dzień Edukacji Narodowej 2014

Miejski Dzień Edukacji Narodowej 2014

Data publikacji: 2 Lis 2014, Kategorie: Szkolne Aktualności, Tagi: , , Możliwość komentowania Miejski Dzień Edukacji Narodowej 2014 została wyłączona

Tegoroczne miejskie obchody Dnia Edukacji Narodowej odbyły się 16 października w naszej szkole.

Wśród licznie przybyłych na uroczystość gości znaleźli się burmistrz Orzesza Andrzej Szafraniec, przewodniczący Rady Miasta Jan Mach, wiceburmistrz Andrzej Bujok, dyrektor Miejskiego Zespołu Oświaty w Orzeszu Anna Czarnacka. Nie zabrakło również radnych poszczególnych dzielnic, pracowników Urzędu Miasta oraz Miejskiego Zespołu Oświaty, dyrektorów orzeskich szkół i przedszkoli, dyrektorów placówek kulturalno – oświatowych oraz opiekuńczo – wychowawczych, przedstawicieli duchowieństwa, służb mundurowych, nauczycieli, pracowników administracji i obsługi, emerytów, rencistów, sponsorów, przedstawicieli mediów oraz przyjaciół oświaty.

Uroczystość otwarła dyrektor placówki Teresa Sontag, która po powitaniu zebranych zaprosiła ich do obejrzenia programu artystycznego, przygotowanego przez uczniów i nauczycieli szkoły, w sposób humorystyczny portretującego codzienną rzeczywistość szkolną. Występ spotkał się z uznaniem publiczności, która po jego zakończeniu nie szczędziła słów uznania pod adresem młodych aktorów.

W dalszej części spotkania życzenia sukcesów zawodowych oraz satysfakcji z wykonywanej pracy złożyła pracownikom oświaty prezes orzeskiego oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego Barbara Jabłońska-Reis.

Po niej głos zabrał burmistrz Andrzej Szafraniec, który w swoim wystąpieniu zwrócił uwagę na fakt, iż szkoły orzeskie jako jedyne w powiecie od lat realizują projekty edukacyjne finansowane przez fundusze unijne, a potwierdzeniem wysokiej jakości nauczania jest przyznanie gminie w roku szkolnym 2013/2014 prestiżowego tytułu Samorządowego Lidera Oświaty. Burmistrz przypomniał także o nieustannym wspieraniu rozwoju lokalnej oświaty przez wysokie nakłady wydatkowane z budżetu gminy, przeznaczone w ciągu kilku ostatnich lat m.in. na remonty szkół i budowę sal gimnastycznych.

Następnie zgodnie z coroczną tradycją nastąpiło przyznanie nagród nauczycielom, którzy w minionym roku szkolnym w sposób szczególny zasłużyli się w pracy dydaktyczno – wychowawczej, a po nich zostały wręczone akty nadania stopnia nauczyciela dyplomowanego i mianowanego. Prezes ZNP Barbara Jabłońska-Reis uhonorowała także wybranych nauczycieli odznaczeniami za zasługi dla związku oraz za długoletnią przynależność do tej organizacji.

Uroczyste obchody Dnia Edukacji Narodowej zamknęła dyrektor Miejskiego Zespołu Oświaty Anna Czarnacka, która w imieniu całego środowiska lokalnego podziękowała wszystkim przyjaciołom oświaty za wspieranie rozwoju edukacji na terenie Orzesza.

Comments are closed.