Ważna informacja na temat otwarcia placówek przedszkolnych i żłobka od 25 maja 2020

Ważna informacja na temat otwarcia placówek przedszkolnych i żłobka od 25 maja 2020

Data publikacji: 14 maja 2020, Kategorie: Przedszkolne aktualności,Szkolne Aktualności, brak komentarzy

Przekazujemy treść informacji nadesłanej przez Urząd Miasta Orzesza na temat terminu otwarcia oddziału przedszkolnego przy naszej szkole. Prosimy o zapoznanie się z zamieszczonym niżej tekstem i zastosowanie się do opisanych w nim procedur.


 Szanowni Rodzice,

Burmistrz Miasta Orzesze informuje, że Przedszkola, oddziały przedszkole w Szkołach Podstawowych oraz Miejski  Żłobek będą otwarte od dnia 25 maja. Zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego liczba miejsc w tych placówkach będzie ograniczona. W pierwszej kolejności przyjmowane będą dzieci rodziców pracujących. Rodzice, których dzieci będą korzystały z opieki przedszkolno – żłobkowej proszeni są o skontaktowanie się ze swoją placówką w celu pobrania i złożenia „wniosku o objęcie opieką dziecka przedszkolnego lub żłobkowego w czasie pandemii wirusa COVID-19” oraz zapoznania się z przyjętymi przez placówkę procedurami.
O wypracowanej organizacyjnie formie opieki dla uczniów szkół podstawowych zgodnie z wytycznymi GIS, MEN i możliwości skorzystania z opieki świetlicowej dla uczniów klas I-III w Szkołach Podstawowych oraz konsultacjach uczniów przed egzaminami ósmoklasisty, zostaną Państwo poinformowani w przyszłym tygodniu. 


 

Comments are closed.